Home page > Aktuality > Zpět v lavic

Zpět v lavic

S drobnými pauzami se již bez mála rok potýkáme se značnými omezeními ve vzdělávání. Armádu nevyjímaje. Každý voják během své kariéry se neustále zdokonaluje ve své odbornosti. Prochází různými jak odbornými, tak kariérními kurzy, nejčastěji pak prostřednictvím VA Vyškov.
Současná situace přímou účast v kurzech ve Vyškově neumožňuje. Bylo tedy nezbytné přikročit k distanční výuce přímo na svých útvarech. Již měsíc tímto způsobem probíhá základní praporčický a poddůstojnický kurz. V provizorně vybavené učebně se absolventi postupně připravují a skládají postupové testy, tak aby za měsíc úspěšně zvládli závěrečné zkoušky.

Nahoru