Home page > Aktuality > Základní kurz vojenského plavání

Základní kurz vojenského plavání

Vojenské plavání je jednou ze součástí speciální tělesné přípravy v Armádě České republiky. Jedná se o soubor znalostí a dovedností potřebných k účelnému a efektivnímu překonávání vodních překážek s minimalizací možných rizik. Kurz je zaměřen na zdokonalovací výcvik plaveckých dovedností, plavání za ztížených podmínek, záchranu tonoucího, plavání v maskáčích a obuvi, ale také na skoky do neznámé vody a ovládání vodních plavidel.

Koupaliště v Rudě nad Moravou obsadili v pondělí 27. července 2020 absolventi základního kurzu vojenského plavání. Zahřívacím kolem prošli vybraní příslušníci 153. ženijního praporu pod vedením zkušených instruktorů nadrotmistrem Šimonem Čihákem, rotným Markem Sedláčkem a četařem Petrem Krejčířem. „ První den byl zaměřen na nácvik plaveckých stylů, zakončený přezkoušením.“ Upřesnil činnost prvního dne nrtm. Čihák. Každý účastník kurzu prošel vstupními testy. Nejprve museli uplavat 300 metrů bez přestávky na čas, pak se ponořit na 30 sekund a nakonec zvládnout ještě 25 metrů pod vodou.

Druhý den byl rozdělen na dvě etapy. Dopolední hodiny proběhly v bazéně se zaměřením na vodní záchranu. „Perfektně rozeznat situaci, skok do vody volit podle toho zda se jedná o tonoucího ve volné vodě, či v bazénu, přiblížit se k tonoucímu, uchopit ho a nakonec vytáhnout z vody.“ Těmito slovy zahájil  instruktor plavání nadrotmistra Šimona Čiháka další den výcviku. „První zhodnocení je velice důležité a situaci musíte mít vždy pod kontrolou.“ Pokračoval. Po teoretické části následovala praxe, kdy si každý absolvent vyzkoušel jak skoky do vody, tak záchranu tonoucího.

Odpoledne již probíhal výcvik na řece Moravě. První fáze byla zaměřena na základy hydrologie. To znamená rozdělení a chování vodního toku. V druhé fázi následovalo brodění jak jednotlivce, tak ve skupině za pomoci pomůcek. „ Vodní tok jsme překonávali s využitím lanové techniky.“ Upřesnil nadrotmistr Čihák. Třetí fáze byla věnována záchraně, konkrétně improvizovaným prostředkům pro transport a na závěr si všichni vyzkoušeli využití proudu k zabezpečení pohybu ve vodním toku a vyvázání se z proudu.

Základní plaváníRanní rozcvičkaSkok po nohách pro tonoucího Záchrana tonoucíhoBrodění v prudkém toku za pomocí lanaBrodění ve dvojici za použití pomůcekBrodění ve vodním toku ve skupiněPřekonávání vodního toku

Nahoru