Home page > Aktuality > Výcvik bojových jednotek

Výcvik bojových jednotek

Typicky zimní počasí přeje zatím všem uskutečněným výcvikům letošního roku. Tento týden se bojové roty zaměřily v rámci výcviku v trhavinách a ničení a ženijních zátarasech na odpalování náložky, ale také na zřizování a průchod minovými poli.

Před odpálením 200g náložky volně na terénu kontroluje řídící na úseku cvičící, zda jsou připraveni k zapálení zápalnice. Odpal se provádí na povely s rozestupem 5 sekund. Po zapálení odchází cvičící do bezpečné vzdálenosti a počítají pro kontrolu počet výbuchů.

Před vytvořením časového rozněcovače je nezbytná kontrola rozbušky, zda není poškozená. Teprve potom přistoupí k vytvoření časového rozněcovače (vložením rozbušky ž do rozbuškových kleští společně se zápalnicí a vytvoření časového rozněcovače). Na konec provedou kontrolu, že se v ose rozbušky do vzdálenosti 50m nikdo nenachází.

Na zřizování minových polí zvolili způsob rojnicový a pomocí minového provazce. Hlavními úkoly bylo zopakovat daná témata a prohloubit znalosti jednotlivců, ale hlavně prověřit organizační a řídící schopnosti velitelů družstev. "Prostě taková přípravka na nejdůležitější naše zaměstnání – výcvik a to je ostré trhání a minování, které proběhne už v první půlce března". Vysvětlil vedoucí praporčík 2. roty bojové ženijní podpory.

Nahoru