Home page > Aktuality > Spolupráce s dělostřelci

Spolupráce s dělostřelci

Na žádost velitele 13. dělostřeleckého pluku plukovníka gšt. Ing. Milana Kaliny, vyrazili do Brd 20. 7. 2020 na Jindřichovu skálu u Valdeku příslušníci 153. ženijního praporu. Vedoucí instruktoři a instruktoři lezení Speciální ženijní čety 153. žpr předávali celý týden zkušenosti v oblasti metodiky a didaktiky vedení instruktorských kurzů Vojenského lezení, který dělostřelci pořádali poprvé.

Jejich znalosti obohatily poznatky z oblasti MTI (Mountain Training Initiative). Na této mezinárodní spolupráci v oblasti boje v horách, se aktivně 15. ženijní pluk podílí od přistoupení AČR před třemi lety. Naši instruktoři lezení se mimo jiné v rámci této oblasti podílejí na konferencích Military Training Trends pořádaných Vojenským oborem při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a VA Vyško.. Loni se zúčastnili mezinárodního cvičení Rhodope se na jihu Bulharska.

Nejdůležitějším dnem pro dělostřelce byl čtvrtek, kdy byli aspirující instruktoři vojenského lezení a VT JAKUB  přezkoušeni komisí vedoucích instruktorů lezení ze 153. ženijního praporu. Díky vstřícnosti velení 15. ženijního pluku se podařilo certifikovat nové a obnovit stávající instruktory lezení a na umělé stěny a VT JAKUB u 13. dělostřeleckého pluku.

Vzhledem k tomu, že COVID - 19 zasáhl i do oblasti Vojenského lezení a mnoho kurzů lezení sil bojové podpory bylo zrušeno, podařilo se díky iniciativě náčelníka tělovýchovy 13. dělostřeleckého pluku kpt. Mgr. Matěje Picky zvrátit stav, který by následující rok nastal pro 13. dělostřelecký pluk v oblasti Vojenského lezení. Dělostřelci by neměli nové a obnovené instruktory vojenského lezení a tím pádem by 13. dělostřelecký pluk nebyl schopen provádět profesní přezkoušení z vojenského lezení, základní a zdokonalovací kurzy. 

Lezení na Jindřichově skáleNácvik záchranylezeníinstruktorský kurz lezení Valdek

Text a foto: poručík Jan Příkazský, rotmistr Martin Pošta

Nahoru