Home page > Aktuality > Opuštěné kasárna na Kozlově obsadili lezci a hasiči

Opuštěné kasárna na Kozlově obsadili lezci a hasiči

13. ledna 2021 proběhl odborný výcvik Ženijní speciální čety. Navzdory nepříznivým klimatickým podmínkám, Oderské vrchy a opuštěné kasárna v obci Kozlov, poskytly zázemí pro výcvik lezeckého a hasičského družstva.

Velitel čety por. Michal Novák vyčlenil každé jednotce samostatný sektor pro odborný výcvik v bývalém areálu sovětských kasáren. Pro lezecké družstvo bylo přínosem cvičit ve vyšších patrech budovy a získat samotné poznatky z reálného nasazení v železobetonové skeletové budově.

Cílem, který stanovil velitel lezeckého družstva rtn. Slávek Matuška, bylo standardizovat zásahovou činnost družstva při práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Zároveň eliminovat časové ztráty při evakuaci zraněné osoby z vyšších pater budovy.

Hasičské družstvo nacvičovalo a posléze plnilo časovou normu průzkumu silně zadýmené budovy a záchranu osob při ztrátě orientace. Velitel hasičského družstva rtn. David Nitra dbal na dodržení správné metodiky při plnění takto náročného úkolu.

Ten byl ztížen členitostí budovy a záměrného oslepení hasičů zastřením očních průzorů dýchacích masek.

příprava na slanění raněnéhoUkotveníNakládání zraněnéhoPříprava na spouštění zraněnéhoVýcvik hasičů - simulace vyhledávání v zakouřeném prostoruPrůzkum prostorOrientace v prostoru na slepoProhledávání prostor na slepo

Nahoru