Úvodní stránka > Aktuality > Odborně taktické cvičení ženijní roty

Odborně taktické cvičení ženijní roty

Ve dnech 2.-4. října 2017 ve VVP Libavá proběhlo odborně taktické cvičení (OTC) příslušníků ženijní roty.

Úkolem prvního dne bylo zaujetí prostorů roty po dobu cvičení a vybudování velitelského stanoviště. V odpoledních hodinách pak provedení rekognoskace terénu a příprava k zahájení úkolů následujícího dne.

Druhý den měla ženijní skupina za úkol zřídit uzel zátarasů a zpracovat dokumentaci uzlu a připravit její předání. Zároveň zde byly plněny úkoly roznětové hlídky.

Ženijní průzkumná hlídka měla za úkol provést průzkum stanovené komunikace a poté zpracovat průzkumné hlášení.

V průběhu plnění úkolů byly na cvičící připraveny nečekané incidenty, nebylo to však jediné co cvičícím komplikovalo život při plnění zadaných úkolů. Vzhledem k vydatnému dešti, který cvičící provázel po celý den, bylo plnění těchto úkolů o to náročnější.

Třetí den bylo OTC ukončeno. Cvičící zrušili velitelské stanoviště a vrátili se zpět do posádky.

Cílem cvičení bylo procvičit rozhodovací proces velitele, prověřit komunikační toky mezi velitelem a cvičícími a velitelem a hlavním místem velení. V neposlední řadě prověřit stav připravenosti jednotky plnit úkoly v taktických situacích.


hlídkanácvik bojového poplachuhodnocení rozhodčí skupinypříprava na zřízování uzlu zátarasůstřeženípráce na uzlu zátarasůvýdej stravyošetření raněného

Text a foto: praporčice Bronislava Smetková

 

 

 

 

 

Nahoru