Průpravné cvičení ženijní mechanizované roty.

         Příslušníci ženijní mechanizované roty absolvovali ve dnech 2.- 3. června 2014 průpravné cvičení pod vedením velitele roty kapitána Ing. Zdeňka MAHRA. Cílem bylo prověřit připravenost jednotlivých čet při plnění úkolů ženijní podpory obranného boje praporních uskupení, činnost čet při rozmístění ve stanovených prostorech, provedení průzkumu ke zřizování zátarasu, provedení manévru zátarasu a v neposlední řadě plnění neplánovaných úkolů ženijní podpory.
V průběhu cvičení se vojáci potýkali s celou řadou nečekaných problémů při plnění zadaných úkolů. Řešili situace jako nástřel vozidel při přesunu a nástřel jednotky, dělostřelecký přepad, pokus o vniknutí do prostoru soustředění jak v denních tak i v nočních hodinách, chemický poplach a další. I počasí nám od nočních hodin nebylo nakloněno, kdy nepřetržitě hustě pršelo až do ukončení průpravného cvičení. I přes tyto problémy velitel roty jednoznačně kladně hodnotil samotný průběh průpravného cvičení a vytýčil hlavní úkoly pro výcvik roty v dalším období.

Ženijní stavební rota ve VVP Hradiště.

        VŠC s ČVV. Že nevíte co to je? Velitelsko štábní cvičení s částečným vyvedením vojsk, které se uskuteční ve dnech 16. - 26. 6. 2014. A přesně to bylo důvodem toho, že naše "stavebka" strávila tři týdny úpravou prostor ve kterých bude cvičení probíhat. Kdo zná prostory Žďár a Hlavákov, musel by nyní konstatovat, že "naši kluci" změnili tyto prostory k nepoznání. V prostoru Žďár vybudovali okopy a upravili spojovací cesty pro bojovou techniku a vyčistili drenážní systém. V prostoru Hlavákov provedli rozsáhlé zemní úpravy pro výstavbu stanů s kapacitou schopnou pojmout několik set osob.
Za zmínku jistě také stojí přesun osob a techniky z Olomouce do VVP Hradiště, který je v Karlovarském kraji. Bez vážnějších problémů "překřižovali" řidiči naši republiku a přepravili více než 24 kusů těžké ženijní techniky, jako jsou buldozery, kolové nakladače, nakladače JCB a další. Na přepravě se také podíleli příslušníci záchranné roty, roty logistiky a příslušníci 151. ženijního praporu Bechyně.

Výcvik a plnění úkolů u praporu.

        První půle měsíce května se u 153. ženijního praporu Olomouc nesla nejen v duchu plnění úkolů v posádce či výcviku ve vojenských prostorech, ale také například při účasti na zabezpečení pietních oslav ve městě Olomouc při příležitosti Dne vítězství, uctění památky obětí války, či pohřbu válečného veterána des. v záloze pana Václava BOUZKA, vyznamenaného za chrabrost.
Další významnou akcí byl slavnostní nástup 153. žpr za účasti významných hostů z řad AČR. Za jednotlivé složky jmenujme například představitele 15. ženijního pluku Bechyně, Univerzity obrany Brno, Velitelství vojenské policie Olomouc, či posádky Olomouc.
V rámci nástupu byly vybraným příslušníkům praporu uděleny pamětní medaile velitele 153. žpr za dlouhodobé a kvalitní plnění zadaných úkolů a pamětní mince za mimořádný počin, v tomhle případě rotmistru Janu PŘÍKAZSKÉMU a rotnému Jakubu KOSEKOVI za poskytnutí první pomoci zraněné německé lyžařce.

Přesuny na kolech.

        V závěrečných dnech měsíce dubna proběhla u velitelské roty základní tělesná příprava – přesuny na kolech. Přesto, že jsou naši řidiči a spojaři zvyklí používat pro svoji práci spíše automobily a vysílačky, museli tyto zanechat v kasárnách a na dva dny se pevně chopili řidítek a statečně šlápli do pedálů krajinou Valašska.
Trasa jejich přesunu vedla malebným prostředím mezi městy Velké Karlovice a Rožnov pod Radhoštěm a témeř po celou dobu naše vojáky provázel tok řeky Bečvy. Mezi hlavní organizátory celé akce patřila vedoucí praporčice velitelské roty nadrotmistryně Bronislava SMETKOVÁ, která jako znalkyně výše uvedeného prostředí celou trasu naplánovala a i po většinu doby v popředí celou skupinu vedla. Vzadu vše jistil "sběrný vůz" v podobě velitele roty kapitána Ing. Radomíra VAVŘÍNA.
Tak jak se na příslušníky ženijního praporu sluší, počasí bylo opravdu ženijní a bylo jedinou kaňkou, nebo spíše velikou dešťovou kapkou na jinak velmi vydařeném zaměstnání.

..: STARŠÍ ČLÁNKY :..