Winter Survival 2015.

         VNa konci ledna se v pohoří Hrubého Jeseníku uskutečnil 21. ročník mezinárodní soutěže v zimním přírodním víceboji Winter Survival 2015.

V tomto závodě nás reprezentovali příslušníci záchranné roty ve složení rotmistr Michal NOVÁK, rotný David NITRA a četař Zdeněk STREICHSBIER.

Mezi sedmnácti týmy obsadili výborné páté místo a ve svém již devátém startu v tomto vytrvalostním závodě potvrdili, že právem patří k absolutní špičce účastníků tohoto závodu, kdy se každý rok stabilně umisťují...    ..: celý článek :..

Vrbětice - Vlachovice.

         V sobotu 10.1.2015 se zpět k 153. ženijnímu praporu vrátila skupina příslušníků praporu, která od 5.1.2015 působila na základě Nařízení Velitele pozemních sil AČR v prostoru výbuchů muničních skladů poblíž obce Vrbětice-Vlachovice. Jednalo se o příslušníky ženijní stavební roty, záchranné roty a roty logistiky, která kromě lidí a techniky poskytla také vybavení materiální, jako například vytápěcí agregáty do stanů. Celé skupině na místě velel velitel ženijní stavební roty kapitán Ing. Tomáš RÁŠKY. Cílem skupiny bylo v areálu muničních skladů vybudovat dočasnou trhací jámu s vybudováním okolních ochranných valů kolem trhací jámy. Dále byla k trhací jámě vybudována zpevněná příjezdová komunikace a byla provedena oprava s následným zesílením poničeného propustku pod komunikací tak, aby byl umožněn bezproblémový pohyb nákladních vozidel.

Výcvik ženistů v Nizozemí.

         V posledních dnech roku 2014 se ženisté 15. ženijního pluku z Bechyně a Olomouce zúčastnili týdenního výcviku ve školícím a výcvikovém středisku ženijních jednotek Nizozemské armády ve městě Vught. Pracovali s holandskými kolegy ve dvou skupinách, jedna ve stavbě pozorovacích stanovišť, druhá ve stavbě mostů.

Skupina poručíka Michala Kopuletého ze 153. ženijního praporu stavěla strážní věž - nízké pozorovací stanoviště a lešení, které tvořilo základ konstrukce strážní věže vysokého typu. Vše probíhalo přímo ...    ..: celý článek :..

KRKOMEN 2014.

         Ve dnech 15. - 19. 12. 2014 proběhl ve Špindlerově Mlýně otevřený přebor velitele Pozemních sil AČR v zimním přírodním víceboji KRKOMEN 2014, kterého se zúčastnilo šestnáct tříčlenných družstev z útvarů a zařízení AČR. 153. ženijní prapor reprezentovalo družstvo záchranné roty ve složení rotmistr Michal NOVÁK, rotný David NITRA a čet. Zdeněk STREICHSBIER. Závod zahájil velitel 15. ženijního pluku, plukovník Robert Bielený. ...    ..: celý článek :..

Průpravné cvičení ženijní mechanizované roty.

         Příslušníci ženijní mechanizované roty absolvovali ve dnech 2.- 3. června 2014 průpravné cvičení pod vedením velitele roty kapitána Ing. Zdeňka MAHRA. Cílem bylo prověřit připravenost jednotlivých čet při plnění úkolů ženijní podpory obranného boje praporních uskupení, činnost čet při rozmístění ve stanovených prostorech, provedení průzkumu ke zřizování zátarasu, provedení manévru zátarasu a v neposlední řadě plnění neplánovaných úkolů ženijní podpory.
V průběhu cvičení se vojáci potýkali s celou řadou nečekaných problémů při plnění zadaných úkolů. Řešili situace jako nástřel vozidel při přesunu a nástřel jednotky, dělostřelecký přepad, pokus o vniknutí do prostoru soustředění jak v denních tak i v nočních hodinách, chemický poplach a další. I počasí nám od nočních hodin nebylo nakloněno, kdy nepřetržitě hustě pršelo až do ukončení průpravného cvičení. I přes tyto problémy velitel roty jednoznačně kladně hodnotil samotný průběh průpravného cvičení a vytýčil hlavní úkoly pro výcvik roty v dalším období.

..: STARŠÍ ČLÁNKY :..